Integratie, participatie en zorg op maat.

Behoeftepeilingen en onderzoek laten zien dat mensen met beperkingen tussen de 18-59 jaarA�een gezamenlijke behoefte hebben, namelijk om hun levensstandaard te verbeteren en te gaanA�werken. Een andere prioriteit is een uitbreiding van hun sociaal contact en interactie metA�anderen. Verder is er behoefte voor special technische hulpmiddelen en ondersteuning opA�maat in de brede zin des woords. Meer dan 25% van de kinderen en volwassenen metA�beperkingen zijn hulpbehoevend op gebieden van algemene dagelijkse levensbehoeften zoals,A�huishoudelijk werk, koken, boodschappen doen en persoonlijke verzorging.

Veel kinderen en volwassenen met beperkingen hebben te maken met maatschappelijkeA�uitsluiting, isolatie en tekort aan specifieke verzorging. Vooral mensen met een verstandelijkeA�beperking hebben een verhoogd risico van misbruik.

Wat wij doen

Op het werkterrein mensen met beperkingen ondersteunt CEDE Aruba initiatieven die gerichtA�zijn op integratie, participatie en zorg op maat.

Integratie & participatie
Op het gebied van integratie & participatie ondersteunt CEDE Aruba projecten die gericht zijn op:

 • Algemene bewustwording t.o.v. mensen met beperkingen
 • Stimuleren van de publieke toegankelijkheid
 • (Integratieve) Dagactiviteiten voor kinderen met beperkingen
 • Participatie op de arbeidsmarkt en sociale werkplaatsen
 • Transportondersteuning en transportnetwerken
Zorg op maat
Op het gebied van zorg op maat ondersteunt CEDE Aruba projecten die gericht zijn op:

 • Verschaffen van doelgroepgerichte gespecialiseerde informatie.
 • Steun aan mantelzorgers bij het regelen en plannen van de verzorging.
 • Ondersteunende diensten zoals thuishulp, maaltijdvoorziening, klussendienst en administratieve ondersteuning.
 • Dag(opvang) voor verschillende doelgroepen
 • Versterking intensieve thuisbegeleiding van mensen met een psychiatrische achtergrond.
 • Stimuleren van zelfstandig wonen of wonen in groepsverband