Een goede oude dag.

Aruba vergrijst en lang niet iedereen ervaart een vreugdevol ouderdom. Er is sprake vanA�verschillende zorgwekkende trends en ontwikkelingen die het welzijn van een deel van deA�ouderenbevolking en daarmee ook de ouderenzorg onder grote druk zetten (voortschrijdendeA�vergrijzing, toenemende A�ementieproblematiek, chronische ziekten, fysieke belemmeringen enA�een tekort aan opnamecapaciteit van de bejaarden- en zorgtehuizen). Daardoor neemt belangA�van de mantelzorg en vrijwilligers voor ouderen sterk toe. Op hetzelfde moment missen deA�mantelzorgers en vrijwilligers vaak kennis, netwerk en vaardigheden om de toenemende drukA�op te kunnen vangen.

Daarnaast bestaat er behoefte voor een breder educatief en recreatief activiteitenaanbod voorA�ouderen. Op hetzelfde moment geeft ruim 50% van alle ouderen boven de 60 jaar duidelijk aanA�graag meer bij te willen dragen aan de samenleving, onder andere willen ouderen graag ietsA�betekenen voor de jeugd.

Wat wij doen

Op het werkterrein ouderen ondersteunt CEDE Aruba initiatieven die gericht zijn op a�?ActiveA�Aginga�? en het ontwikkelen van de zorgstructuur.

Integratie & participatie
Op het gebied van Active AgingA�ondersteunt CEDE Aruba projecten die gericht zijn op:

  • Educatieve activiteiten op verschillende levensterreinen
  • Buurtgerichte dagactiviteiten (herhaalde ontmoeting)
  • Projecten met muziek, kunst, theater, dans of sport als middel voor participatie.
  • Activiteiten gericht op vrijwillige betrokkenheid
  • Transportondersteuning en transportnetwerken
Zorg op maat
Op het gebied van zorg op maat ondersteunt CEDE Aruba projecten die gericht zijn op:

  • Verschaffen van doelgroepgerichte, gespecialiseerde informatie.
  • Steun aan mantelzorgers bij het regelen en plannen van de verzorging.
  • Verlichtende diensten zoals thuishulp, maaltijdvoorziening, klussendienst en administratieve ondersteuning.
  • Stimuleren van zelfstandig wonen of wonen in groepsverband.
  • (Dag)opvang voor kwetsbare ouderen.