Hoe financieren wij?

CEDE Aruba kan u op de volgende 6 werkterreinen helpen met de financiering van een project:

 • Buurt & samenleving
 • Individu & gezin
 • Kinderen & jongeren
 • Ouderen & mensen met beperking
 • Kwetsbare groepen
 • Versterking van NGO’s
Bij CEDE Aruba kunt u aanvragen indienen voor verschillende budgetten, namelijk:

 • Reguliere projectaanvragen
 • Buurtcentra
 • Buurtinitiatieven
 • Vakantiekampen

Reguliere Projectfinanciering

Voordat u gaat werken aan een reguliere projectaanvraag en deze wilt indienen, is het altijd handig om een oriënterende afspraak te maken. CEDE Aruba werkt met verschillende fondsen in het buitenland. Mogelijk maakt uw project kans op financiering door andere fondsen. CEDE Aruba zal samen met u goed kijken wat de beste aanpak is en welke procedure gevolgd moet worden. CEDE Aruba financiert jaarlijks grote en kleine projecten op de verschillende werkterreinen. Indien u eerst over de werkterreinen wilt lezen, klik dan hier. Indien u meer wilt weten over de mogelijkheden bij de Samenwerkende Fondsen Caribisch Deel van het Koninkrijk, dan verwijzen we u naar: samenwerkendefondsen.org. Let op: alle aanvragen bij de Samenwerkende Fondsen dienen ingediend te worden bij CEDE Aruba.

Als u een goed project heeft bedacht en u denkt in aanmerking te komen voor een cofinanciering kunt u een aanvraag indienen bij CEDE Aruba. Een volledige aanvraag bestaat uit:

 • een volledig ingevuld aanvraagformuliera voor projecten (hier downloaden)
 • optioneel: een projectdossier van uw organisatie
 • een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • de statuten van uw organisatie
 • een recente financiële jaarverslag van het laatste boekjaar
 • specifieke vereisten per project (nader overleg)

Het aanvraagformulier voor de reguliere projectfinanciering kunt u hier downloaden.

Aanvraag Formulier

De looptijd voor de reguliere projectfinanciering is tussen de 6-8 weken na datum van indiening.

De algemene voorwaarden die betrekking hebben op de Reguliere Projectfinanciering kunt u hier in PDF bestand downloaden.

Algemene Voorwaarden

Buurtcentra

Indien u betrokken bent bij een buurtcentra/buurtorganisatie en financiering zoekt voor onderdelen uit het jaarprogramma of voor de losse activiteiten dan kunt u gebruik maken van het Buurtcentra. Mocht u nog niet bekend zijn met CEDE Aruba dan is het wenselijk dat eerst een oriënterend gesprek plaats vindt. Maak hiervoor a.u.b. een afspraak.

Indien u een aanvraag voor de Buurtcentra wilt indienen, dan dient u een volledig ingevuld Aanvraagformulier Buurtcentra in te leveren. Het aanvraagformulier voor het Buurtcentra kunt u hier downloaden.

Aanvraag Formulier

De looptijd voor het Buurtcentra is max. 1 week na datum van indiening.

Let op: indien u een volledig jaarprogramma in wilt dienen dan moet u gebruik maken van de procedure Reguliere projectfinancieringa.

Buurtinitiatieven

Indien u betrokken bent bij een buurtinitiatief en/of bewonersgroep en activiteiten wilt organiseren voor uw buurt, dan kunt u gebruik maken van het Buurtinitiatieven.

Mocht u nog niet bekend zijn met CEDE Aruba dan is het wenselijk dat eerst een oriënterend gesprek plaatsvindt. Maak hiervoor a.u.b. een afspraak.

Indien u een aanvraag voor de Buurtinitiatieven wilt indienen, dan dient u een volledig ingevuld Aanvraagformulier Buurtinitiatievena in te leveren. Het aanvraagformulier voor het Buurtinitiatieven kunt u hier downloaden.

Aanvraag Formulier

De looptijd voor het Buurtinitiatieven is max. 1 week na datum van indiening.

Vakantiekampen

Indien u een vakantiekamp voor kinderen en/of jongeren wilt organiseren kunt u in aanmerking komen voor het Vakantiekampen. Mocht u nog niet bekend zijn met CEDE Aruba dan is het wenselijk dat eerst een oriënterend gesprek plaatsvindt. Maak hiervoor a.u.b. een afspraak.

Een volledige aanvraag bestaat uit:

 • een uitgebreid kampprogramma
 • een heldere begroting
 • overzicht van de vrijwilligers tijdens uw kamp betrokken zullen zijn

Let op: CEDE Aruba verwacht dat uw vrijwilligers ervaring hebben met het houden van kampen. U kunt dus verzocht worden om de ervaring van de vrijwilligers aan te tonen. Tevens organiseert CEDE Aruba samen met de ATHA regelmatig cursussen voor kampleiders binnen het project VIBES 4 YOUTH. Het is mogelijk dat CEDE Aruba de deelname van uw kampleiders als voorwaarde stelt om in aanmerking te kunnen komen voor financiering.

Aanvraag Formulier

De looptijd voor Vakantiekampen duurt max. 2 weken na datum van indiening.

Beoordelingsprocedure

Nadat u het desbetreffende aanvraagformuliera heeft ingevuld en ingediend volgt het beoordelingsproces. Wij beoordeelden uw aanvraag met behulp van de volgende criteria.

 

 • Is het project relevant en urgent, ligt het project op het werkterrein van CEDE en is het project dringend nodig?
 • Is het project Structureel of incidenteel, is het project duurzaam of heeft het eenmalig effect?
 • Is er draagvlak voor het project, is er voldoende steun en interesse vanuit de doelgroep en samenleving voor het project?
 • Ligt de identiteit van het project binnen het werkterrein van CEDE Aruba?
 • Is er enig realisatierisico, is de kans groot dat het project niet gerealiseerd wordt en geen effect heeft?
 • Is de begroting voor het project op orde en logisch?

 

U aanvraag wordt getoetst naar deze zes criteria, hierna volgt de besluitvorming. Indien uw aanvraag wordt goedgekeurd dan ontvangt u een toekenningsbrief met informatie over de manier waarop de bijdrage door uw verantwoord moet worden. Daarnaast staan in de toekenningsbrief mogelijk ook voorwaarden die aan de financiering verbonden zijn. Het bestuur van uw organisatie dient de toekenningsbrief voor akkoord rechtsgeldig te ondertekenen. Mocht het project af worden gewezen ontvangt u een afwijzingsbrief.

Project goedgekeurd: en dan?

Indien de projectaanvraag goed wordt gekeurd begint de uitvoeringsfase van het project. Hiervoor worden duidelijke afspraken gemaakt over de financiële uitvoering, monitoring, evaluatie eb afrekening van het project.