FUNDECO is een samenwerkingsverband op basis van een convenant die door 22 stichtingen is ondertekend. Het proces om tot dit convenant te komen werd door CEDE Aruba gefaciliteerd. Het samenwerkingsverband beoogt om in onderlinge samenwerking en in samenspraak met de Regering van Aruba te komen tot een effectief financieringsmodel voor stichtingen, een meerjarig sociaal beleid en een betere samenwerking tussen de leden van FUNDECO. De organisatie van het NGO-veld is een belangrijke voorwaarde om een duidelijke stem te hebben in de komende ontwikkelingen