Vibes 4 Youth

CEDE Aruba en ATHA geven met VIBES 4 YOUTH een impuls voor meer diversiteit, uitdaging en kwaliteit binnen het recreatief aanbod voor kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar. Momenteel ligt de focus op vakantieprogramma’s en buurtcentra, maar het doel is om alle recreatieve organisaties op Aruba te bereiken met een accent op de sociaal-economisch zwakkere groepen.

VIBES 4 YOUTH biedt jaarlijks een groot aantal cursussen voor recreatieve leiders, kampleiders en sportcoaches om meer variatie te brengen in hun programma. Kernwoorden zijn variatie, creativiteit, cultuur en verassing. Daarnaast zijn de cursussen ook gericht op de pedagogische vaardigheden van de deelnemers, zodat de kwaliteit van het programma omhoog gaat.

Aruba Doet

CEDE Aruba organiseert in samenwerking met het Oranje Fonds jaarlijks de grootste vrijwilligersactie van Aruba: ARUBA DOET. Onder de namen NL DOET (Nederland), ARUBA DOET (Aruba), CURA DOET (Curaçao), BON DOET (Bonaire), STATIA DOET (Sint Eustatius) en SXM DOET (Sint Maarten), zetten zes initiatieven vrijwillige inzet in de spotlights.

Gedurende een weekend in maart wordt de gehele samenleving van Aruba gestimuleerd om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken voor een van de taalrijke initiatieven op Aruba, waaronder sociale organisaties, scholen, sportclubs, buurtcentra, etc. Hierbij komen duizenden mensen bij elkaar.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.arubadoet.com.

Feria Social

Het project FERIA SOCIAL is een jongeren project waar participatie en leiderschap voorop staan. Gedurende een periode van minimaal drie maanden, creëert FERIA SOCIAL een waardevolle verbinding tussen jongeren ( 15-23 jaar ) en de lokale NGO’s in Aruba .

CEDE Aruba organiseert FERIA SOCIAL omdat de jongeren graag een bijdrage willen leveren aan de maatschappij, maar in veel gevallen ze geen concrete mogelijkheid hiervoor hebben of niet weten waar te beginnen. Het project FERIA SOCIA creëert een nieuwe manier voor jongeren om meer in de maatschappij betrokken te raken. Tijdens de FERIA SOCIAL, zullen de jongeren gekoppeld worden aan één van de NGO’s waar ze de kans krijgen om aan een bepaald project volledig mee te werken ten goede van de NGO en uiteraard de jongeren.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.feriasocialaruba.org.

Aruba Volunteers

Stichtingen en verenigingen hebben een behoefte om op een eenvoudige wijze vrijwilligers te bereiken en deze flexibel in te kunnen zetten. Daarnaast zoekt men vaak ook naar bestuursleden en vaste vrijwilligers.
Het project ARUBA DOET heeft al laten zien dat een website stimulerend werkt om een brug te bouwen tussen organisaties en de gemeenschap. Het project Aruba Volunteers is een online-platform die verbonden zal worden aan de Community Guide. Hier kunnen organisaties en vrijwilligers elkaar beter vinden.

Het project Aruba Volunteers is op dit moment in ontwikkeling en zal in 2017 gelanceerd worden.

Community Guide

De gemeenschapsgids is een nieuw initiatief van CEDE Aruba in samenwerking met verschillende samenwerkingspartners. Het project wordt een online gids en zoekportaal om de gemeenschap beter in contact te brengen met alle organisaties die zich inzetten voor welzijnsbevordering.
De gemeenschapsgids zal het gezamenlijk aanbod binnen de volgende sectoren duidelijk en overzichtelijk weergeven:

  • Sociale hulp & wonen
  • Buurtwerk
  • Kunst & cultuur
  • Milieu & dieren
  • Onderwijs & educatie
  • Werk & inkomen
  • Sport & recreatie
  • Gezondheid & zorg

In de gemeenschapsgids vindt je alle belangrijke algemene informatie die je nodig denkt te hebben en kan dienen als eerste zoekmachine. De gemeenschapsgids is vanaf medio Januari 2017 online.