Samenwerking met internationale met fondsen

CEDE Aruba is altijd alert op mogelijkheden voor samenwerking met fondsen binnen en buiten het Koninkrijk. In principe wordt bij iedere aanvraag bekeken of er mogelijkheden zijn voor internationale financiering. De Samenwerkende Fondsen Caribisch Deel van het Koninkrijk (SFC) zijn de grootste partner van CEDE Aruba. De SFC is een samenwerkingsverband tussen vijf Nederlandse Fondsen, namelijk het Oranjefonds, het Kansfonds, de Stichting Kinderpostzegels, het Fonds Sluyterman van Loo en het RCOAK. CEDE Aruba behandeld projectaanvragen eerst intern en vervolgens worden de  SFC uitgenodigd om deze projecten en programma’s mee te financieren.

Voor meer informatie: www.samenwerkendefondsen.nl