Sectorale aanpak en het samenbrengen van NGO’s

CEDE Aruba investeert in waardevolle samenwerkingsverbanden, dus niet alleen projecten van individuele organisaties. Deze samenwerkingsverbanden dienen te zijn gericht op een geïntegreerde, gestructureerde en doelmatige aanpak betreffende een specifieke problematiek. Om dit te bewerkstelligen brengt CEDE Aruba regelmatig relevante NGO’s en soms ook overheidsorganisaties en zelfs bedrijven bij elkaar om in onderlinge samenspraak nieuwe initiatieven te ontplooien of aan elkaar te verbinden. Dit gebeurt vaak per werkterrein en problematiek. CEDE Aruba ondersteunt de organisaties door het inzetten van deskundigen om deze processen gericht op samenwerking te begeleiden om te komen tot gezamenlijke plannen die kunnen leiden tot (meerjarige) financiering van nieuwe initiatieven. CEDE Aruba fungeert als gesprekspartner in het proces en neemt het proces niet over.

Uiteindelijk wordt een NGO of meerdere NGO’s in samenwerking met elkaar de eigenaar van de projecten.