Sterke mensen, sterke families!

Gezinnen zijn de hoeksteen van onze samenleving!? De gezinsstructuren op Aruba zijn gedurende de laatste decennia aanzienlijk veranderd, onder andere door de toename van echtscheidingen en migratie. Ondertussen spreekt men van verschillende type gezinnen, bijvoorbeeld het klassiek gezin, het uitgebreid gezin, het eenouder gezin, het pleeggezin en het gemengd gezin. Ook de steeds toenemende “blended family”. Gezinnen komen meer en meer onder druk te staan en zijn steeds minder goed in staat om hun zorgfuncties uit te voeren.

Wat wij doen

Op het werkterrein individu & gezin ondersteunt CEDE Aruba initiatieven die gericht zijn op het versterken van de economische positie van gezinnen, het creƫren van een samenhangend hulpaanbod voor ouders en opvoeders en het versterken/verlichten van de familiezorg. Volwasseneneducatie en zelfrealisatie spelen hier een grote rol. De prioriteiten op het werkterrein individu & gezin zijn:

Economisch Welzijn
Op het gebied van economisch welzijn ondersteunt CEDE Aruba projecten die gericht zijn op:

 • Educatie over financiĆ«le attitude/houding en vaardigheden
 • Consumenteneducatie en de rechten van consumenten
 • Samenwerkingsprojecten binnen de armoedezorg (voedsel, kleding, meubels, etc)
 • Stimuleren intrede en herintrede op de arbeidsmarkt en maatschappelijker arbeid
 • Integrale schuldhulpverlening, budgetbeheer en budgetbegeleiding
 • Crisisopvang voor gezinnen en individuen die tijdelijk geen dak boven hun hoofd hebben
 • Zelfstandig ondernemerschap voor mensen in de bijstand en met laag inkomen
Gezinsrelaties
Op het gebied van gezinsrelaties ondersteunt CEDE Aruba projecten die gericht zijn op:

 • Voorlichting en kortdurende opvoedingsondersteuning en advies aan ouders
 • Training en advies aan ouders met kinderen die speciale begeleidingsbehoeften hebben
 • Betrokkenheid van vaders bij de opvoeding van hun kinderen
 • Preventieve aanpak gericht op risicogezinnen met ouder-kind problematiek
 • Cursussen en interventies gericht op gezonde relatievorming en stabiele gezinsrelaties
 • Projecten gericht op ouderparticipatie binnen het onderwijs
 • Interventies gericht op (pleeg)ouders met specifieke hulpvragen
 • Mentorprojecten gericht op het versterken van het sociaal netwerk
Familiezorg
Op het gebied van familiezorg ondersteunt CEDE Aruba projecten die gericht zijn op:

 • Breed toegankelijke publieke educatie over het belang van mantelzorg
 • Voorlichting, informatie, training, begeleiding en ondersteuning van mantelzorgers
 • Versterking van informele netwerken; activering van een buurt en sociaal (vrijwilligers)netwerk
 • Zorgvervanging, respijtzorg en verlichting van de mantelzorger
 • Huisbezoeken voor gezelschap, sociale contacten, beweging en zelfredzaamheid
 • Maatjesprojecten (vitale ouderen ontmoeten kwetsbare ouderen)