De nieuwe generatie!

Kinderen en jongeren vormen de toekomstige generatie. In dit kader is het belangrijk om zo vroeg mogelijk een positieve ontwikkeling te stimuleren om problemen te kunnen voorkomen of te verlichten. Veel kinderen en jongeren groeien op in een eenoudergezin, vaak omdat hun ouders gescheiden of uit elkaar zijn. Uitdagingen zijn onder andere gedragsproblemen, overgewicht, (cyber-)pesten, “boredom”, gebrek aan ouderlijke toezicht na schooltijd en slechte schoolprestaties met als gevolg schooluitval.

Wat wij doen

Op het werkterrein kinderen & jongeren ondersteunt CEDE Aruba projecten die gericht zijn op het stimuleren van de vroegtijdige ontwikkeling vanaf conceptie t/m 6 jaar. Daarnaast wilt CEDE Aruba gedurende de volgende 5 jaar veel aandacht besteden aan de doelgroep van kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar, in het bijzonder de jongeren.

Vroegtijdige ontwikkeling
 • Vroege stimulering van positieve sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Activiteiten gericht op vroegtijdige preventie
 • Het vroegtijdig opsporen van specifieke stoornissen
 • (Semi) residentiĆ«le opvang en alternatieve opvangprojecten voor risicokinderen
 • Opvang en begeleiding van kinderen met lichamelijke of verstandelijke beperkingen en/of chronische ziekten.
Weerbaarheid en zelfontplooiing
 • Het bevorderen van sociale vaardigheden en karaktereducatie
 • Seksuele educatie en weerbaarheid
 • Gezonde relatievorming en verantwoorde gezinsvorming
 • Stimuleren van empowerment, “leadership” en jongerenparticipatie
 • “Service Learning” en maatschappelijke stages
 • Alternatieve opvangstructuren voor jongeren (sleutelkinderen)
 • Projecten met muziek, kunst, theater, dans of sport als middel voor attitude verandering.
 • Mentorprojecten met (vrijwillige) maatschappelijke rolmodellen/mentoren.
 • Het voorkomen van uitval of terug begeleiding naar passend onderwijs.
 • Methodiekontwikkeling binnen de (semi)residentiĆ«le jeugdhulpverlening/opvang.