Een goede oude dag.

Aruba vergrijst en lang niet iedereen ervaart een vreugdevol ouderdom. Er is sprake van verschillende zorgwekkende trends en ontwikkelingen die het welzijn van een deel van de ouderenbevolking en daarmee ook de ouderenzorg onder grote druk zetten (voortschrijdende vergrijzing, toenemende  ementieproblematiek, chronische ziekten, fysieke belemmeringen en een tekort aan opnamecapaciteit van de bejaarden- en zorgtehuizen). Daardoor neemt belang van de mantelzorg en vrijwilligers voor ouderen sterk toe. Op hetzelfde moment missen de mantelzorgers en vrijwilligers vaak kennis, netwerk en vaardigheden om de toenemende druk op te kunnen vangen.

Daarnaast bestaat er behoefte voor een breder educatief en recreatief activiteitenaanbod voor ouderen. Op hetzelfde moment geeft ruim 50% van alle ouderen boven de 60 jaar duidelijk aan graag meer bij te willen dragen aan de samenleving, onder andere willen ouderen graag iets betekenen voor de jeugd.

Wat wij doen

Op het werkterrein ouderen ondersteunt CEDE Aruba initiatieven die gericht zijn op “Active Aging” en het ontwikkelen van de zorgstructuur.

Integratie & participatie
Op het gebied van Active Aging ondersteunt CEDE Aruba projecten die gericht zijn op:

  • Educatieve activiteiten op verschillende levensterreinen
  • Buurtgerichte dagactiviteiten (herhaalde ontmoeting)
  • Projecten met muziek, kunst, theater, dans of sport als middel voor participatie.
  • Activiteiten gericht op vrijwillige betrokkenheid
  • Transportondersteuning en transportnetwerken
Zorg op maat
Op het gebied van zorg op maat ondersteunt CEDE Aruba projecten die gericht zijn op:

  • Verschaffen van doelgroepgerichte, gespecialiseerde informatie.
  • Steun aan mantelzorgers bij het regelen en plannen van de verzorging.
  • Verlichtende diensten zoals thuishulp, maaltijdvoorziening, klussendienst en administratieve ondersteuning.
  • Stimuleren van zelfstandig wonen of wonen in groepsverband.
  • (Dag)opvang voor kwetsbare ouderen.