Krachten bundelen en samen verder.

De non-gouvermentele organisaties van Aruba vormen het hart van het maatschappelijk middenveld. Zonder de inbreng van de NGO’s zou het welzijnswerk en het maatschappelijk werk aanzienlijk tekort schieten. Veel NGO’s hebben al een lange traditie, maar gedurende de laatste 10 jaar zijn er ook veel NGO’s erbij gekomen, onder andere op gebied van armoedebestrijding, binnen het jeugdwerk, binnen de gehandicaptenzorg, etc.

Wat wij doen

Voor CEDE Aruba is het uitermate belangrijk dat de vrij brede NGO sector op Aruba versterkt wordt. Daarom richt CEDE Aruba zich ook op de structurele ondersteuning van NGO’s. Hierbij valt te denken aan regelmatige kennisdagen gericht op managementaspecten zoals beleidsontwikkeling, het schrijven van projectdossiers, het opzetten van een effectieve administratie, effectief marketing en gebruik sociale media, etc. Naast kennisdagen kan CEDE Aruba ook cursussen en trainingen in kleinere groepen organiseren en zijn ook wat intensievere consulttrajecten mogelijk. Hiervoor worden telkens externe deskundigen ingehuurd.

Vrijwilligerswerk

Door de groeiende behoefte aan vrijwilligers binnen de sociale en culturele sector zal CEDE Aruba zich binnen de volgende jaren actief inzetten om het flexibel en structureel vrijwilligerswerk te versterken. CEDE Aruba ondersteunt stichtingen bij het formuleren van een eigen beleid voor hun vrijwilligers en helpt mee te denken op welke manieren vrijwilligers beter bereikt en behouden kunnen worden. Het vinden van goede bestuursleden zal hierbij eveneens een belangrijk thema zijn. De ondersteuning kan door middel van kleinere projecten en consulttrajecten.

Organisatieontwikkeling

De versterking en ontwikkeling van organisaties is voor CEDE Aruba heel belangrijk. CEDE Aruba ondersteunt daarom projecten die gericht zijn op “governance”, kostprijsberekening, productbeschrijving, projectontwikkeling en innovatief marketing. Daarnaast is CEDE Aruba een groot voorstander ervan dat NGO’s zich in onderlinge samenspraak beter organiseren en een gezamenlijk dialoog met de overhead aan te gaan. Het oprichten van het samenwerkingsverband FUNDECO, gefaciliteerd door CEDE Aruba, was daarom een heel belangrijke stap. CEDE Aruba blijft advies en steun bieden aan FUNDECO.

Fondsenwerving

CEDE Aruba zal binnen de volgende 5 jaar actie ondernemen en NGO’s actiever bijstaan bij het werven van fondsen. Onder andere wil CEDE Aruba het eigen fondsennetwerk uit gaan breiden en beter gebruik maken van beschikbare fondsen binnen het koninkrijk. Hierbij zal CEDE Aruba een bemiddelende en adviserende rol hebben. Daarnaast zal CEDE Aruba steun bieden aan betere fondsenwerving strategie├źn op Aruba. Belangrijk hierbij is dat er betere zicht komt op het gebruik van gelden en het daadwerkelijk bereiken van resultaten.