De buurt bepaald de richting!

Voor CEDE Aruba is het belangrijk om een dynamiek tussen mensen in verschillende buurten en de gehele samenleving te stimuleren. De buurten zijn de plaatsen in de samenleving waar het leven daadwerkelijk plaatsvindt. Dat is de plek waar de mensen elkaar dagelijks op een gemakkelijke, natuurlijke manier tegenkomen. Buurten zijn er in vele soorten en maten, van echte achterstandsbuurten tot luxe buurten.

Wat wij doen

In het kader van het thema Buurt & Samenleving wil CEDE Aruba zich onder andere richten op het stimuleren van buurtcentra, het ondersteunen van activiteiten voor verschillende doelgroepen in de buurt en de aansluiting van wat geisoleerdere buurten bij het geheel. Tot heden ontbreekt een brede programmering van activiteiten, meer (vrijwillige) betrokkenheid in buurtcentra en betrokkenheid binnen kleinschalige aandachtsbuurten (volkswoningen). De prioriteiten op het werkterrein Buurt & samenleving zijn:

Buurtcentra

CEDE Aruba zal de ontwikkeling van de buurtcentra gedurende de komende 5 jaar heel gericht ondersteunen. Het uitgangspunt is om alle buurtcentra binnen de volgende 3 jaar zodanig te versterken dat er sprake is van een horizontaal aanbod van serieactiviteiten en programma’s voor alle doelgroepen, meegedragen door vrijwilligers uit hun directe omgeving. De buurtcentra zullen naast het algemeen publiek ook een aanlooppunt moeten worden voor kleinschalige buurtgroepen. Hiervoor is het belangrijk dat de buurtcentra op bestuurlijk en personeel niveau versterkt worden en dat de faciliteiten, parallel met een sociaal-cultureel programma, aantrekkelijker worden voor verschillende doelgroepen in de omgeving. Het aantrekken en ondersteunen van vrijwilligers is ook een belangrijk thema. Buurtcentra kunnen financiering krijgen voor onderdelen uit hun jaarprogramma en losse activiteiten.

Buurtinitiatieven

Binnen de komende jaren zal CEDE Aruba meer steun bieden aan kleinschalige buurtinitiatieven, actiegroepen en sociale groeperingen. De ondersteuning zal gericht zijn op het versterken van het eigen organisatievermogen en zoveel mogelijk aansluiten bij de passie en vaardigheden van buurtbewoners. De buurtinitiatieven zullen vervolgens financiĆ«le steun krijgen in de vorm van budgetten. Deze kleine budgetten kunnen ingezet worden voor activiteiten die gericht zijn op gezondheidsvoorlichting, buurtverfraaiing, schoonmaakacties, educatieve workshops op allerlei levensterreinen, activiteiten gericht op veiligheid in de buurt en het organiseren van kleine sociale “events”. De voorwaarden van CEDE Aruba zijn dat er sprake is van een vaste groep, aantoonbare participatie van de buurt en dat men verantwoord omgaat met geld.

Vakantieprogramma’s

CEDE Aruba biedt jaarlijks financiĆ«le ondersteuning aan ruim 20 vakantiekampen. De meeste kampen zijn gericht op kinderen tussen 5 en 14 jaar. Er zijn weinig vakantiekampen voor jongeren beschikbaar, daarom wilt CEDE Aruba gedurende de volgende jaren extra stimuleren dat er een uitbreiding in de vakantieprogramma’s plaatsvindt. Een organisatie kan ondersteuning krijgen voor locatiekosten en programmakosten. Een gezonde variatie in de programma’s wordt gewaardeerd. De voorwaarden van CEDE Aruba zijn dat er een gedegen programma en heldere begroting wordt voorgelegd. Nieuwe organisaties dienen eerst hun ervaring op het gebied van kamporganisatie aan te tonen. Nieuwkomers kunnen deelnemen aan de jaarlijkse trainingen van Vibes for Youth, een stimuleringsprogramma gericht op vrijwillige, recreatieve leiders.