Integratie, participatie en zorg op maat.

Behoeftepeilingen en onderzoek laten zien dat mensen met beperkingen tussen de 18-59 jaar een gezamenlijke behoefte hebben, namelijk om hun levensstandaard te verbeteren en te gaan werken. Een andere prioriteit is een uitbreiding van hun sociaal contact en interactie met anderen. Verder is er behoefte voor special technische hulpmiddelen en ondersteuning op maat in de brede zin des woords. Meer dan 25% van de kinderen en volwassenen met beperkingen zijn hulpbehoevend op gebieden van algemene dagelijkse levensbehoeften zoals, huishoudelijk werk, koken, boodschappen doen en persoonlijke verzorging.

Veel kinderen en volwassenen met beperkingen hebben te maken met maatschappelijke uitsluiting, isolatie en tekort aan specifieke verzorging. Vooral mensen met een verstandelijke beperking hebben een verhoogd risico van misbruik.

Wat wij doen

Op het werkterrein mensen met beperkingen ondersteunt CEDE Aruba initiatieven die gericht zijn op integratie, participatie en zorg op maat.

Integratie & participatie
Op het gebied van integratie & participatie ondersteunt CEDE Aruba projecten die gericht zijn op:

 • Algemene bewustwording t.o.v. mensen met beperkingen
 • Stimuleren van de publieke toegankelijkheid
 • (Integratieve) Dagactiviteiten voor kinderen met beperkingen
 • Participatie op de arbeidsmarkt en sociale werkplaatsen
 • Transportondersteuning en transportnetwerken
Zorg op maat
Op het gebied van zorg op maat ondersteunt CEDE Aruba projecten die gericht zijn op:

 • Verschaffen van doelgroepgerichte gespecialiseerde informatie.
 • Steun aan mantelzorgers bij het regelen en plannen van de verzorging.
 • Ondersteunende diensten zoals thuishulp, maaltijdvoorziening, klussendienst en administratieve ondersteuning.
 • Dag(opvang) voor verschillende doelgroepen
 • Versterking intensieve thuisbegeleiding van mensen met een psychiatrische achtergrond.
 • Stimuleren van zelfstandig wonen of wonen in groepsverband